Ваш браузер не поддерживается. Мы рекомендуем использовать последнюю версию Chrome, Firefox или Safari.
Букет от 1.200 CZK = БЕСПЛАТНАЯ доставка

Обработка персональных данных

Informace o zpracování osobních údajů

Květinářství Praha.cz, Dana Rohová, se sídlem 251 68 Kamenice – Nová Hospoda, Návršní 344, IČ: 45875359 (dále jen „Květinářství Praha.cz“) informuje tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) jako správce osobních údajů klientů o jejich zpracování:

Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní květiny a další služby. Při zpracování osobních údajů dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle Nařízení. Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

  1. Správcem Vašich osobních údajů je Květinářství Praha.cz. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email: kvetiny@kvetinarstvi-praha.cz.
  2. Zpracováváme (dle konkrétního případu) zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, adresu, poskytnuté služby a uskutečněné obchody. Ve smluvním vztahu vycházíme z Vámi zadaných údajů uvedených při registraci, proto za nesprávně či nepravdivě zadané údaje nemůžeme nést zodpovědnost. V případě jakékoli změny v osobních údajích Vás žádáme bez zbytečného odkladu o informování o této změně.
  3. Vaše údaje zpracováváme z důvodu nezbytnosti pro plnění smluvní povinnosti a nezbytnosti pro plnění právních povinností vyplývající z daňových a účetních zákonů ČR, nezbytné ochrany našich a Vašich důležitých zájmů a našich oprávněných zájmů. V případě udělení Vašeho souhlasu osobní údaje také zpracováváme pro účely marketingu.
  4. Nezpracováváme Vaše citlivé údaje dle Nařízení.
  5. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem: plnění zákonných povinností, plnění s Vámi uzavřených smluv, a v případě udělení Vašeho souhlasu i pro účel rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. nabízení našich služeb a zboží, a to i v rámci marketingu.
  6. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpracováním, můžete jej kdykoliv odvolat.
  7. Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našich služeb a zboží.
  8. K Vašim osobním údajům mají přístup i další subjekty (zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle Nařízení. Jedná se především o poskytovatele IT služeb, smluvní partnery pro doručování květin, účetní, advokátní kanceláře.
  9. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu, po dobu promlčecí lhůty a archivačních lhůt stanovených zákonem.
  10. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů.
Валюта
Язык